Regulamentul de lucru

Dispozitii generale

Acest Regulament de Lucru determina statutul, drepturile, obligatiile si responsabilitatile membrilor din Reteaua Hemel de consumatori inregistrati.

Membrul este obligat sa cunoasca continutul acestui Regulament si sa respecte prevederile acestuia.

Reteaua Hemel de consumatori inregistrati este nationala la care pot adera  persoane fizice, cetateni din toate tarile care indeplinesc conditiile din Sistemul de lucru Hemel si acest Regulament. Membrul obtine de la Firma un numar de identificare (ID) personal. Membrul are dreptul de a folosi numarul de identificare personal, dar nu are drept de proprietate asupra acestui numar.

Persoanele juridice sunt subiecte juridice inregistrate conform  legilor in vigoare si sunt autorizate sa achizitioneze si revanda produse de la firma Hemel catre consumatorii persoane fizice. Conditiile de achizitionare si vanzare se stabilesc prin contract de colaborare.

In cazul in care ar aparea orice modificare a datelor care ar putea afecta exercitarea drepturilor si obligatiilor (adresa de contact, telefon de contact, e-mail, cont bancar, etc.), membrul este obligat sa anunte aceste modificari PERSONAL, in scris, (utilizand formularul de date pentru membri) si sa efectueze modificarile sau amendamentele respective in termen de 14 zile de la data survenirii modificarilor. In caz contrar Firma nu se considera responsabila pentru orice consecinte ce pot aparea datorita folosiri datelor incorecte.

Sistemul de lucru – Planul de marketing este sistemul conform caruia functioneaza reteaua de consumatori inregistrati.

Fiecare persoana fizica sau juridica poate ocupa doar o singura pozitie de membru in retea. Sotul/Sotia unui Membru poate deveni Membru independent numai in cadrul liniei de sponsorizare a sotului/sotiei.

Dreptul de utilizare a numarului de identificare personal (ID) se poate face cadou sau transmite altei persoane numai cu aprobarea scrisa din partea Firmei.

Dreptul de utilizare a numarului personal de identificare (ID) de membru se poate mosteni conform legislatiei cu privire la succesiuni.  In cazul in care exista mai multi mostenitori la dreptul de utilizare a numarului de identificare personal (ID), Membru al Retelei poate deveni numai acel succesor care este imputernicit de ceilalti succesori in forma scrisa,  in concordanta cu legislatia in vigoare, si care are de asemenea acordul scris al Firmei.

Daca din orice motiv, un Membru isi pierde calitatea de Membru al Retelei, dreptul de utilizare a numarului de identificare pesonal (ID) devine nul in ziua incetarii calitatii de membru, impreuna cu toate celelalte drepturi in Retea si orice alte drepturi ce ar putea deriva.

Daca doi membri se casatoresc, unu din ei trebuie sa renunte la retea si devine colaboratorul celuilalt. In acest caz, membrul pe pozitie mai mica devine colaboratorul membrului pe pozitie mai mare.

Membrul are dreptul sa obtina si sa transmita informatii necesare functionarii Retelei, precum si informatii care se refera la produsele Firmei.

Membrului ii este interzis sa insuseasca produselor proprietati pe care nu le detin si sa promoveze produse altor firme si produse false ca si produse ale firmei  Hemel.

Membrului ii este interzis sa se prezinte ca si  persoana cu relatii speciale la firma si ca poate asigura cuiva  privilegii si inaintare mai rapida in afacere.

Membrului ii este interzis sa se prezinte ca si reprezentantul firmei Hemel, agent comercial sau altceva de acest gen.

Firma isi pastreaza dreptul de modificare si completare a acestui Regulament de Lucru.

Membrul si Reteaua

Obligatiile Membrului ca mentor (sponsor) sunt:

  • sa stimuleze si sa informeze propria grupa despre activitatea Firmei si despre functionarea Retelei, sa transmita fiecare informatie noua pe care o obtine, sa ajute si sa organizeze activitati noi pentru extinderea Retelei de consumatori inregistrati, precum si sa participe activ in rezolvarea problemelor care ar putea aparea in activitatea Retelei.
  • Sa pregateasca si sa stimuleze Membrii Retelei pe care el/ea o sponsorizeaza, fara alte compensatii aditionale.
  • Sa informeze sponsorul superior ierarhic si  Firma, in scris, despre orice incalcare a Regulamentului de Lucru, in termeni de construire a Retelei, despre care a obtinut informatii.

Membrul a carui calitate de Membru al Retelei a incetat, din orice motive, isi poate redobandi calitatea de Membu al Retelei dupa trecerea a sase luni de la data incetarii calitatii de Membru pentru prima data.

Firma poate refuza cererea unei persoane de a deveni Membru, sau sa retraga calitatea de Membru al Retelei. Persoana interesata sau Membrul va fi informat de refuz in forma scrisa. Toate drepturile Membrului devin nule de la data luarii deciziei mai sus mentionata.

Membrul poate renunta in orice moment la calitatea de Membru in Retea prin depunerea unei cereri scrise, caz in care toate drepturile pe care le are in Retea vor inceta.

Membrul poate recomanda altor membri ai Retelei doar produsele si serviciile distribuite de Firma.

Unul dintre cele mai importante principii ale Firmei este protejarea liniilor sponsoriale. Firma insista asupra mentinerii liniilor sponsoriale originale.

Membrii pot folosi numele firmei pe cartile de vizita, astfel : scriu numele si prenumele sub care scriu „ colaborator al firmei … „ iar in cazul persoanelor juridice denumirea persoanei juridice sub care scriu „distribuitor de produse ale firmei ……”

Orice colaborator, fie persoana fizica sau persoana juridica poate promova produsele Hemel in public si in medii numai cu aprobare scrisa din partea Firmei.

Membrul si Firma

Membrul nu este angajat al Firmei, deci nu poate sa dea declaratii sau sa accepte obligatii in numele Firmei.

Membrul este obligat sa respecte toate legile in vigoare ale  statului cat si alte regulamente legate de activitatea sa in Retea. Membrul nu are voie sa intreprinda  activitati care ar submina reputatia Retelei si a Membrilor acesteia, sau a Firmei si a produselor acesteia.

Membrul nu are voie sa distribuie informatii false despre produse si Firma, prin urmare pentru orice paguba astfel rezultata, responsabilitatea este exclusiva a Membrului in cauza.

Produsele Firmei pot fi prezentate numai in ambalajul original, nedeteriorat.

Firma si Reteaua

Firma ofera Membrilor sai reducere de pret la cumpararea produselor.

Firma subliniaza ca Membrul nu poate vinde produsele firmei altor persoane pentru a fi revandute, firmelor de vanzare en-gross si nici magazinelor de vanzare cu amanuntul.

Reguli de plata

Firma poate contabiliza si plati o retributie Membrului care a indeplinit preconditiile prevazute in Sistemul de Lucru, in conformitate cu legile Statului si reglementarile referitoare la operatiunile de plata. Contabilizarea si plata pe baza punctajului acumulat, personal si la nivel de grup, pentru luna respectiva se face in luna urmatoare. Valoarea retributiei contabilizata potrivit metodologiei interne a Firmei este platita cu aprobarea managerului Firmei in functie. Inainte de plata retributiei Firma isi rezerva dreptul de a taxa cheltuieli de manipulare si cheltuieli de transfer a retributiei Membrului si astfel sa deduca aceste taxe din valoarea totala a retributiei la care este indreptatit Membrul, in concordanta cu reglementarile fiscale in vigoare.

Membrul este obligat sa informeze Firma de orice schimbari ale datelor personale care sunt de interes pentru calitatea de Membru al Retelei, date cum ar fi: nume, prenume, adresa, telefon de contact, e-mail, cont in banca, modificari in sistemul de impozitare, etc. Raportul lunar cu rezultatele activitatii se bazeaza pe datele pe care Firma le are la dispozitie in momentul editarii raportului. Orice modificare a datelor personale care se preda Firmei dupa editarea raportului vor fi luate in considerare pentru contabilizarea rezultatelor activitatii, nu mai devreme de luna urmatoare. Toate consecintele financiare si judiciare care pot aparea din neraportarea la timp a modificarilor datelor personale sunt suportate de Membru.

Daca din orice motive Membrul are datorii fata de Firma, aceasta are dreptul de a recupera datoria din suma care ii revine Membrului ca retributie, in concordanta cu legislatia in vigoare si sa informeze Membrul ulterior.

Codul de Disciplina si obligatiile etice ale Membrului

Membrul isi poate desfasura activitatea doar in conformitate cu acest Regulament de Lucru si alte reguli despre drepturile si obligatiile Membrului.

Membrul nu poate include in linia sa de sponsorizare Membri care apartin altei linii de sponsorizare. Aceasta ar insemna o incalcare directa a regulilor de sponsorizare. Membrul isi poate desfasura activitatea doar in cadrul propriei retele si poate mentine contactul doar cu Membrii acelei Retele.

Membrul nu poate sustine ca o persoana poate sa aiba succes in activitate fara a lucra si a vinde produse, si nici nu poate promite privilegii de impozit sau de alt fel, un anumit venit pe viata sau ceva asemanator.

Membrul poate deveni Membrul unei alte Retele de Marketing doar in calitate de consumator.

Daca Membrul a actionat contrar regulilor de disciplina si conduita etica, sau nu a reusit sa isi indeplineasca obligatiile de sponsor, cauzand o incalcare a prevederilor Regulamentului de Lucru, Firma poate impune urmatoarele sanctiuni:

  • avertisment (in cazul in care comportamentul nu a dus la o incalcare severa a drepturilor altei Retele de Membrii, sau la o paguba grava in detrimentul reputatiei Firmei si produselor sale, sau nu a cauzat altor Membrii sau Firmei o paguba finaciara serioasa);
  • suspendare (in cazul in care comportamentul nu a dus la o incalcare severa a drepturilor altei Retele de Membri, sau o paguba grava in detrimentul reputatiei Firmei si produselor sale, si a cauzat o paguba financiara serioasa altor Membri sau Firmei); suspendarea poate dura cel mult 12 luni. Pe durata suspendarii drepturile respectivului Membru sunt suspendate si acesta nu este indreptatit la nici un fel de plata. Membrul care a fost suspendat isi poate recastiga pozitia in Retea in ziua urmatoare incheierii suspendarii.
  • excluderea ca Membru (in cazul in care comportamentul sau a dus la o incalcare severa a drepturilor altei Retele de Membri, sau la o paguba grava in detrimentul reputatiei Firmei si produselor sale si a cauzat o paguba financiara serioasa altor Membri sau Firmei). In cazul in care aceasta masura a fost luata, Membrul isi pierde toate drepturile in Retea. Doar Firma are dreptul de a decide cum va utiliza numarul de identificare pesonal (ID) al unui Membru exclus.

Firma este obligata sa trimita o comunicare despre decizia luata, in scris, sub forma de scrisoare oficiala, la ultima adresa inregistrata a Membrului.

Dispozitii de tranzitie si de incheiere

Firma isi rezerva toate drepturile in legatura cu Reteaua de consumatori inregistrati si in legatura cu numerele de identificare personale (ID).

Firma isi rezerva dreptul  de a modifica si completa Sistemul de Lucru, in concordanta cu politica de afaceri a Firmei.

Regulamentul de Lucru intra in vigoare in ziua afisarii sale pe panoul oficial Firmei.